Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Oyunun Ruhu Derneği, 2014-2017 yıllarındaki çalışmaları incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 13 Mayıs 2017 tarihinde Cumartesi günü saat 14:00′da “Caddebostan Mahallesi, Abdul Kadir Noyan Sk. No:16″ adresinde yapacaktır. İlk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 21 Mayıs 2017 Pazar günü aynı adreste saat 14:00′da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Oyunun Ruhu Derneği
Yönetim Kurulu

 

 

13 Mayıs 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
  2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  3. 2014-2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  4. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
  5. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu  üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve görüşler