OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Oyunun Ruhu Derneği, 2014-2015 yıllarındaki çalışmaları incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 12 Eylül 2015 tarihinde Cumartesi günü saat 14:00′da “Levent Mah. Geyikli Sk. 4/2, Levent Çarşı Beşiktaş/İstanbul (Tel: 0506 629 5775)” adresinde yapacaktır. İlk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 10 Ekim 2015 Cumartesi günü ODTÜ Fizik Bölümü’nde saat 17:00′da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Oyunun Ruhu Derneği
Yönetim Kurulu

 

 

12 Eylül 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
  2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  4. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
  5. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu  üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve görüşler