Bilkent Goats


2008 yılının sonuna doğru Bilkent Üniversitesi’nde, Türk Kası’ndan bağımsız olarak biraraya gelen ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yeni bir ekip Bilkent Goats (BG) adıyla Türkiye’deki 2. Ultimate takımını kurmuştur.