Üyelik

Üyelik Şartları

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğin Asil ve Onursal üyeliği olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

  • Asil Üye: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
  • Onursal Üye: Derneğin faaliyetlerine maddi ve manevi katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, derneğin faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, talepleri üzerine yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler derneğin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse katılabilir veya dernek organizasyonlarında görev alabilirler. Onursal üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar.

Nasıl Üye Olunur?

Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dernek amaç ve çalışma konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarına sahip olduklarını belirten dosyalar kısmında bulunan üyelik formunu doldurup dernek yönetim kurulu ile irtibata geçer. Başvurusu kabul edilen üyenin aşağıda belirtilen dökümanlarla birlikte kayıt işlemleri yapılır.

Yıllık aidat her sene geçerli olmak üzere; ilk giriş için üyeliğe giriş sırasında, diğer senelerde ise Ocak ayı içinde tahsil edilir.

Üyelik için Gereken Belgeler:

Hesap Bilgileri:

OYUNUN RUHU DERNEĞİ
Garanti Bankası Sefaköy Şubesi
SEFAKÖY / 432-6296044 TL
TR35 0006 2000 4320 0006 2960 44