Yönetim Kurulu

Başkan
Oktay Köken

Başkan Yardımcısı
Kemal Parlaktuna

Genel Sekreter
Cem Gürses

Sayman
Ecemnur Aydın

Üye
Özkan Turan

Denetim Kurulu

Gizem Şanlı

Mustafa Çağlak

Neyran Öz

Yedek Yönetim Kurulu

Kıvanç Ertürk

Can Paçacıoğlu

Yiğit Şahin

Fatih Dülgeroğlu

Yedek Denetim Kurulu

Yiğit Çalışkan

Sahra Mine Güngör

Bahadır Duman

Disiplin Kurulu

İpek Balcı

Mert Çetin

Gökhan Şanlı

Yedek Disiplin Kurulu

Haluk Özen

Emre Yazıcı

İrem Göller