Koç Ramses


Koç Üniversite’sinde Koç Ramses adıyla bir frizbi takımı kuruldu.