ORD Kuruldu


Ultimate alanındaki tüm bu gelişmeleri tek çatı altında toplamak, haberleşme kanallarını sadeleştirmek ve sağlıklı bir büyüme için gerekliliği ortaya çıkan ORD; nihayet 2011 yılı Ocak ayında bahsi geçen takım temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.